Tyynyyn kastettavat leimasimet

TYYNYYN KASTETTAVAT KUMILEIMASIMET:

Puuvartiset Muovivartiset Muovivartiset Muovivartiset
Ø40 mm Ø32 mm 53x6 mm 75x10 mm
Ø45 mm Ø38 mm 53x10 mm 75x15 mm
Ø50 mm Ø45 mm 53x15 mm 75x20 mm
40x15 mm Ø55x35 mm 53x20 mm 75x25 mm
50x20 mm 15x10 mm 53x25 mm 75x32 mm
60x15 mm 20x10 mm 53x32 mm 75x40 mm
60x25 mm 20x20 mm 53x40 mm 75x45 mm
70x40 mm 30x6 mm 55x55 mm 82x15 mm
75x30 mm 30x10 mm 60x10 mm 82x25 mm
80x50 mm 30x15 mm 60x15 mm 92x15 mm
100x55 mm 37x6 mm 60x20 mm 92x20 mm
37x10 mm 60x25 mm 92x25 mm
37x15 mm 60x32 mm 92x32 mm
37x20 mm 60x40 mm 92x40 mm
37x25 mm 60x45 mm 92x45 mm
37x32 mm 63x63 mm 100x32 mm
45x6 mm 67x10 mm 100x40 mm
45x10 mm 67x15 mm 100x45 mm
45x15 mm 67x20 mm 100x63 mm
45x20 mm 67x25 mm
45x25 mm 67x32 mm
45x32 mm 67x40 mm
45x40 mm 67x45 mm